[Samba] Samba and AD: Still problem with conection

Przemysław Adam Śmiejek tristan at b7.pl
Tue Oct 2 07:11:43 GMT 2007


Kłaniam się, 

 w odpowiedzi na pismo z dnia: poniedziałek, 1 października 2007
 wysłane na adres: samba at lists.samba.org
 podpisane: Przemysław Adam Śmiejek <tristan at b7.pl>


> Hi,
>
> I have still problem with samba and AD. And I still know nothing :(


I have found this in log.wb-SBSMENIS:

[2007/10/01 15:12:22, 1] 
rpc_client/cli_pipe.c:cli_pipe_validate_current_pdu(625)
 cli_pipe_validate_current_pdu: RPC fault code DCERPC_FAULT_ACCESS_DENIED 
received from remote machine sbs2005.sbsmenis.edu.pl pipe \lsarpc fnum 
0x8008!
[2007/10/01 15:13:51, 1] libads/dns.c:ads_dns_lookup_srv(260)
 ads_dns_lookup_srv: Failed to resolve _ldap._tcp.dc._msdcs.SBSMENIS.EDU.PL 
(Connection refused)
[2007/10/01 15:13:51, 1] libads/dns.c:ads_dns_lookup_srv(260)
 ads_dns_lookup_srv: Failed to resolve _ldap._tcp.dc._msdcs.SBSMENIS.EDU.PL 
(Connection refused)


[2007/10/01 15:20:21, 1] 
nsswitch/winbindd_ads.c:lookup_usergroups_memberof(685)
 No memberOf for this user?!?-- 
 Przemysław Adam Śmiejek 
 tel. GSM: +48 887-857-555	


More information about the samba mailing list