[Samba] A question about Samba, authentication, groups, quotas, etc.

Madhusudan Singh singh.madhusudan at gmail.com
Wed Sep 22 11:59:51 MDT 2010


I understand neither the language nor the intent of this message. How could
the initial message possibly be spam ? Was it the use of the capital case
for the workgroup ?

2010/9/22 <postmaster at avi-drome.nl>

> Message rejected: message contains bad words.
> Message is marked as spam.
>
> De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend
> bestemd
> voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan.
> De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een
> geheimhoudingsplicht
> vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de
> afzender
> daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Afzender
> en/of
> haar werkgever kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie
> niet
> garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
> het
> gebruik van email. Onze diensten en overige werkzaamheden worden uitgevoerd
> op
> basis van een overeenkomst van opdracht, waarop onze algemene voorwaarden
> van
> toepassing zijn.
>
> Please consider the environment before printing this e-mail
>
>


More information about the samba mailing list