[Samba] A question about Samba, authentication, groups, quotas, etc.

Gary Dale garydale at rogers.com
Wed Sep 22 12:16:54 MDT 2010


This happens sometimes when a local mail server rejects a message as 
spam because it contains words in a different language than used 
locally. Your original post did make it to the samba list. The "spam" 
message fortunately only went to the original sender (you). Someone on 
the list however didn't see your post.


On 22/09/10 01:59 PM, Madhusudan Singh wrote:
> I understand neither the language nor the intent of this message. How could
> the initial message possibly be spam ? Was it the use of the capital case
> for the workgroup ?
>
> 2010/9/22<postmaster at avi-drome.nl>
>
>    
>> Message rejected: message contains bad words.
>> Message is marked as spam.
>>
>> De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend
>> bestemd
>> voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan.
>> De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een
>> geheimhoudingsplicht
>> vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de
>> afzender
>> daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Afzender
>> en/of
>> haar werkgever kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie
>> niet
>> garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
>> het
>> gebruik van email. Onze diensten en overige werkzaamheden worden uitgevoerd
>> op
>> basis van een overeenkomst van opdracht, waarop onze algemene voorwaarden
>> van
>> toepassing zijn.
>>
>> Please consider the environment before printing this e-mail
>>
>>
>>      More information about the samba mailing list