[Samba] My big problem with samba. Please help me

Przemysław Biernat melwin at ogrodowa.int.pl
Sun Jun 15 23:00:02 GMT 2003


I would like on beginning to apologize for my lousy English, practically lack English, I use with translates program.
I have with samba following problem.
What programme in computer shop be used to putting out bills, such small base of data of goods they are in shop.
This programme is under DOS, he be written in language Clipper.
Base of data of this programme is on server because several computers use with her.
If server is on Novell it is well. If on Samba, then programme on one computer sie starts, however it on second hangs.
It the man who wrote this programme tells, that then the fault of samba. According to him samba does not serve the sharing the records of base of data and Novell it serves.
Do then truth ? If so this or the the newest version of samba serves already this or or one it was possible then to walk round ?

I send text in Polish language also, someone can with state it knows Polish.
I thanks for help.
I send greetings from Poland.


Chciałbym na początku przeprosić za mój kiepski angielski, praktycznie brak angielskiego, posługuję się translatorem.
Mam następujący problem z sambą.
W sklepie komputerowym jest używany program do wystawiania rachunków, taka mała baza danych towarów jakie znajdują się w sklepie.
Ten program jest pod DOS, jest napisany w języku Clipper.
Baza danych tego programu jest na serwerze, bo korzysta z niej kilka komputerów.
Jeśli serwer jest na Novell jest dobrze. Jeśli na Samba, wtedy program na jednym komputerze sie uruchamia, natomiast na drugim się zawiesza.
Człowiek, który napisał ten program mówi, że to wina samby. Według niego samba nie obsługuje współdzielenia rekordów bazy danych a Novell obsługuje.
Czy to prawda ? Jeśli tak to czy najnowsza wersja samby już to obsługuje lub czy można to obejść ?

Przesyłam tekst również w języku polskim, może ktoś z państwa zna polski.
Z góry dziękuje za pomoc.
Przesyłam pozdrowienia z Polski.


-- 
Przemyslaw Biernat (Melwin) Admin of Ogrodowa Network
melwin at ogrodowa.int.pl  ###  www.ogrodowa.int.pl
melwin at z.pl       ###  www.ogrodowa.int.pl/melwin
ICQ:58723474 ### GG:546443 ### Tlen:melwin ### WPKontakt:mmelwin

More information about the samba mailing list