[Samba] Re: Netlogon no longer works in 2.2.6 with W2k client

René Nieuwenhuizen R.Nieuwenhuizen at cpb.nl
Fri Oct 18 08:55:01 GMT 2002


René Nieuwenhuizen heeft geschreven:

>
> BTW. I've attached the output of "nmblookup -S CPB" and it seems like 
> saying that CPB is the logonserver.

I screwed the nmblookup up...again

René Nieuwenhuizen
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
--
================================================================================
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan
ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

This message shall not constitute any obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and
delete its contents.
================================================================================
-------------- next part --------------
querying CPB on 172.16.255.255
172.16.16.9 CPB<00>
172.16.51.99 CPB<00>
172.16.16.50 CPB<00>
172.16.17.16 CPB<00>
172.16.17.16 CPB<00>
172.16.17.16 CPB<00>
Looking up status of 172.16.16.9
	FILESERVER   <00> -     M <ACTIVE> 
	FILESERVER   <03> -     M <ACTIVE> 
	FILESERVER   <20> -     M <ACTIVE> 
	..__MSBROWSE__. <01> - <GROUP> M <ACTIVE> 
	AGENDASERVER  <00> -     M <ACTIVE> 
	AGENDASERVER  <03> -     M <ACTIVE> 
	AGENDASERVER  <20> -     M <ACTIVE> 
	CDROMSERVER   <00> -     M <ACTIVE> 
	CDROMSERVER   <03> -     M <ACTIVE> 
	CDROMSERVER   <20> -     M <ACTIVE> 
	CPB       <00> - <GROUP> M <ACTIVE> 
	CPB       <1b> -     M <ACTIVE> 
	CPB       <1c> - <GROUP> M <ACTIVE> 
	CPB       <1d> -     M <ACTIVE> 
	CPB       <1e> - <GROUP> M <ACTIVE> 
	DATASERVER   <00> -     M <ACTIVE> 
	DATASERVER   <03> -     M <ACTIVE> 
	DATASERVER   <20> -     M <ACTIVE> 
	PRINTERSERVER  <00> -     M <ACTIVE> 
	PRINTERSERVER  <03> -     M <ACTIVE> 
	PRINTERSERVER  <20> -     M <ACTIVE> 
	WEBSERVER    <00> -     M <ACTIVE> 
	WEBSERVER    <03> -     M <ACTIVE> 
	WEBSERVER    <20> -     M <ACTIVE> More information about the samba mailing list