AW: Problems logging in to Samba from NT4...

Olli Fink olli.fink at ak-vorarlberg.at
Thu Nov 22 04:16:02 GMT 2001


I think you have to create a machine account for
your nt4-machine ->

that is: an count with the netbios-name and a $
for example: your machine is called NT4 ->
create a user-account in your passwd-file : user-name : NT4$
and a machine account in your smbpasswd:

with smbpasswd -a -m NT4


Hope this helps

Olli


> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: samba-ntdom-admin at lists.samba.org
> [mailto:samba-ntdom-admin at lists.samba.org]Im Auftrag von Paul Johansson
> Gesendet am: Donnerstag, 22. November 2001 11:57
> An: samba-ntdom at lists.samba.org
> Betreff: Problems logging in to Samba from NT4...
>
> Hi!
>
> I have installed Samba following the instructions very precise,
> but I can't
> log in to the Samba server from NT4 Workstation. I think I have made
> everything correct and Samba seems to have been installed properly. For
> example, I tested the command 'smbclient -L <hostname>' and it listed the
> shares etc. Can somebody please help!
>
> My smb.conf looks like this:
> ----------------------------------------------
> [global]
> # Text som står jämte maskinnamnet när du browsar nätet
>   server string = Samba
>   comment = Samba
> # Domänen som servern tillhör
>   workgroup = DEEPCORE
> # Performans parameter
>   max xmit = 32767
> # Tillåt långa namn
>   mangled names = no
> # Om inte resursen använs, koppla ner den efter 30 minuter.
>   dead time = 30
> # Debugnivå
>   debug level = 0
> # Skall den vara domain logon server?
>   domain logons = yes
> # Säkerhetnivå
>   security = USER
> # För att få svenska tecken
>   character set = iso8859-1
>   valid chars = 206:217 204:216 224:231 32
> # Skript som körs när man loggar in, skall finnas i NETLOGON resursen
>   logon script = logon.bat
>
> [homes]
> # Hemkataloger
> # Skall inte kunna browsas
>   browseable = no
> # Ingen "guest" användare
>   guest ok = no
> # Skall kunna både läsa och skriva
>   read only = no
> # Behåll stora och små bokstäver i filnamn
>   preserve case = yes
>   short preserve case = yes
> # Skilj inte mellan stora och små bokstäver i filnamn
>   case sensitive = no
>
> [netlogon]
> # Resurse för att kunna köra logon skript
>   comment = Netlogon
> # Var ligger logon skripten
>   path = /usr/local/samba/netlogon
> # Alla skall kunna mappa denna resurs
>   public = yes
> # Endast läsbar
>   writable = no
>
> [tmp]
> # Resurs för att kunna lägga temporära filer, alla kan läsa och skriva hit
>   comment = temp area
>   path = /tmp
>   public = yes
>   writable = yes
>   printable = no
> ----------------------------------------
>
> /Paul
>
>

More information about the samba-ntdom mailing list