Problems logging in to Samba from NT4...

Paul Johansson palle74 at home.se
Thu Nov 22 02:58:02 GMT 2001


Hi!

I have installed Samba following the instructions very precise, but I can't 
log in to the Samba server from NT4 Workstation. I think I have made 
everything correct and Samba seems to have been installed properly. For 
example, I tested the command 'smbclient -L <hostname>' and it listed the 
shares etc. Can somebody please help!

My smb.conf looks like this:
----------------------------------------------
[global]
# Text som står jämte maskinnamnet när du browsar nätet
  server string = Samba
  comment = Samba
# Domänen som servern tillhör
  workgroup = DEEPCORE
# Performans parameter
  max xmit = 32767
# Tillåt långa namn
  mangled names = no
# Om inte resursen använs, koppla ner den efter 30 minuter.
  dead time = 30
# Debugnivå
  debug level = 0
# Skall den vara domain logon server?
  domain logons = yes
# Säkerhetnivå
  security = USER
# För att få svenska tecken
  character set = iso8859-1
  valid chars = 206:217 204:216 224:231 32
# Skript som körs när man loggar in, skall finnas i NETLOGON resursen
  logon script = logon.bat

[homes]
# Hemkataloger
# Skall inte kunna browsas
  browseable = no
# Ingen "guest" användare
  guest ok = no
# Skall kunna både läsa och skriva
  read only = no
# Behåll stora och små bokstäver i filnamn
  preserve case = yes
  short preserve case = yes
# Skilj inte mellan stora och små bokstäver i filnamn
  case sensitive = no

[netlogon]
# Resurse för att kunna köra logon skript
  comment = Netlogon
# Var ligger logon skripten
  path = /usr/local/samba/netlogon
# Alla skall kunna mappa denna resurs
  public = yes
# Endast läsbar
  writable = no

[tmp]
# Resurs för att kunna lägga temporära filer, alla kan läsa och skriva hit
  comment = temp area
  path = /tmp
  public = yes
  writable = yes
  printable = no
----------------------------------------

/Paul

More information about the samba-ntdom mailing list