MUDAFAA-i HUKUK HAREKETi PARTiSi KURULDU !


Wed Jul 5 15:24:00 GMT 2006


MUDAFAA-i HUKUK HAREKETi PARTiSi KURULDU !

Parti Tüzük ve Programýný takdim ediyoruz.
ilginizi saygýlarýmýzla arz ederiz.

      MHHP Genel Baþkaný
         Kadir Kartal

      www.mhhp.org.trMore information about the rsync mailing list