Betr.: Re: [jcifs] How to retrieve password

Roel De Nijs roel.denijs at aquafin.be
Fri Nov 26 08:17:01 GMT 2004


I want to retrieve userid and password to use them to automatically
login at our application, so he doesn't have to login twice. Something
like single sign-on...

Roel

>>> "Michael B Allen" <mba2000 at ioplex.com> 25/11/2004 19:03:53 >>>
Roel De Nijs said:
> 		out.println("<br>DEBUG: pass = " +
> autho.getPassword());

The NtlmPasswordAuthentication password member is only populated when
a
clear text password is supplied using jcifs.smb.client.password or in
the
URL credentials field. NTLM HTTP Authentication never sends the
password
iself -- only the password hashes. Indeed you never will be able to
retrieve a user's clear text password as that would be a security
vulnerbility.

What do you ultimately want to do exactly?

Mike


**************************************************************
Dit e-mail-bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. De 
ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te 
houden.  Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail-
bericht bent of indien u dit e-mail-bericht per vergissing 
ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de 
hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht
te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en 
zonder het aan derden ter kennis te brengen.  Elke visie of 
opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de 
auteur van  het bericht en vertegenwoordigen niet noodzakelijk 
deze van de NV Aquafin.  De NV Aquafin kan niet garanderen dat 
dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming 
komt.  Voor alle verdere informatie omtrent de vennootschap zie 
http://www.aquafin.be.More information about the jcifs mailing list