[jcifs] How to retrieve password

Roel De Nijs roel.denijs at aquafin.be
Tue Nov 23 11:16:20 GMT 2004


I tried to get password from header (in a jsp), but i always get null.
Could somebody help a hand?

String auth = request.getHeader("Authorization");
int status = HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED;

if (auth == null) {
	response.setStatus(status);
	response.setHeader("WWW-Authenticate", "NTLM");
	return;
}
if (auth.startsWith("NTLM ")) { 
	byte[] msg = Base64.decode(auth.substring(5));

	if (msg[8] == 1) { 
		Type1Message type1 = new Type1Message(msg);
		Type2Message type2 = new Type2Message(type1, null,
null);
		response.setStatus(status);
		response.setHeader("WWW-Authenticate", "NTLM " +
Base64.encode(type2.toByteArray()));
		return;
	} 
	else if (msg[8] == 3) { 
		Type3Message type3 = new Type3Message(msg);
		NtlmSsp ssp = new NtlmSsp();
		NtlmPasswordAuthentication autho =
ssp.doAuthentication(request, response, null);
					
		out.println("<br>DEBUG: domain = " +
type3.getDomain());
		out.println("<br>DEBUG: host = " +
type3.getWorkstation());
		out.println("<br>DEBUG: user = " +
autho.getUsername());
		out.println("<br>DEBUG: pass = " +
autho.getPassword());
	}        
	else
		return;
}

Thankx,
hysterio
**************************************************************
Dit e-mail-bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. De 
ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te 
houden.  Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail-
bericht bent of indien u dit e-mail-bericht per vergissing 
ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de 
hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht
te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en 
zonder het aan derden ter kennis te brengen.  Elke visie of 
opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de 
auteur van  het bericht en vertegenwoordigen niet noodzakelijk 
deze van de NV Aquafin.  De NV Aquafin kan niet garanderen dat 
dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming 
komt.  Voor alle verdere informatie omtrent de vennootschap zie 
http://www.aquafin.be.More information about the jcifs mailing list