[Samba] enable computer object from command line

Angel Bosch Mora abosch at imasmallorca.net
Thu Mar 24 13:41:20 UTC 2022


Hi,

I need a script to enable/disable computer objects and I dont see a equivalent of 'samba-tool user enable'

Is there a way to achieve something like 'samba-tool computer enable' ?

I don't see many examples of samba-tool computer edit, so maybe I can work with that. Can someone provide an example?

Thanks in advance,

abosch
-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.More information about the samba mailing list