[Samba] Samba4 + FreeIPA

Angel Bosch Mora abosch at imasmallorca.net
Fri Nov 5 10:13:00 UTC 2021


> It may just be myself, but I cannot really see the point of using
> freeipa. Everything it can do, Samba can do, but you cannot say the
> same in reverse, Samba can do more than freeipa.
> 
> As for GUI's (other than ADUC), then the GUI being produced by Alt
> Linux is well worth looking at and it looks very familiar.
> 

do you mean this one?

https://github.com/altlinuxteam/gpgui

-- Institut Mallorqui d'Afers Socials. Aquest missatge, i si escau, qualsevol fitxer annex, es dirigeix exclusivament a la persona que n'es destinataria i pot contenir informacio confidencial. En cap cas no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a terceres persones sense permis expres de l'IMAS. Si no sou la persona destinataria que s'hi indica (o la responsable de lliurar-l'hi) us demanam que ho notifiqueu immediatament a l'adreca electronica de la persona remitent. Abans d'imprimir aquest missatge, pensau si es realment necessari.More information about the samba mailing list