[Samba] Change ciphers on samba

Arkadiusz Karpiński akarpinski at efinity.com
Mon Sep 30 13:43:14 UTC 2019


Hello,

I do vulnerability test on my infrastructure, and I get report about 
weak ciphers on samba services, is it possible to set stronger ciphers 
for samba?

On old samba3 that was possible to set "ssl ciphers" in smb.conf, but 
now I don't see any documentation how to change it.
Is it possible, if so, how?

-- 
Arkadiusz Karpiński

Efinity Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42
t: +48 22 380 13 88 m: +48 793 783 343
f: +48 22 380 16 76

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073606,
NIP 521-31-76-978,
Wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Efinity, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Efinity.
More information about the samba mailing list