[Samba] GENSEC backend

Arkadiusz Karpiński akarpinski at efinity.com
Mon Oct 14 11:55:55 UTC 2019


Hi,

When I try to get some records by ldbsearch i get weird messages before 
I get what I search, that started to show some time ago. I did not have 
it before, anyone had that messages? Do I should worry?

ldbsearch -H /usr/local/samba/private/sam.ldb sAMAccountName=test
GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
GENSEC backend 'spnego' registered
GENSEC backend 'schannel' registered
GENSEC backend 'naclrpc_as_system' registered
GENSEC backend 'sasl-EXTERNAL' registered
GENSEC backend 'ntlmssp' registered
GENSEC backend 'ntlmssp_resume_ccache' registered
GENSEC backend 'http_basic' registered
GENSEC backend 'http_ntlm' registered
GENSEC backend 'http_negotiate' registered
GENSEC backend 'krb5' registered
GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
# record 1
.......

-- 
Arkadiusz Karpiński

Efinity Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42
t: +48 22 380 13 88 m: +48 793 783 343
f: +48 22 380 16 76

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073606,
NIP 521-31-76-978,
Wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Efinity, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Efinity.
More information about the samba mailing list