[Samba] passing username and password to external script

Krzysztof Zając krzysztof.zajac at artegence.com
Tue Mar 12 10:12:21 MDT 2013


Hello,
Is it possible to pass user's credentials provided on login time to 
external script? My goal is to  run external script which will mount 
webdav share by using user's username and password and afterwards share 
it through samba.
-- 

odwiedź naszą stronę <http://www.artegence.pl/swf/index.html?a=m>

Dołącz do nas na Facebooku <http://www.facebook.com/artegence>


Krzysztof Zając, Helpdesk

Artegence Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
T: [+48] 22 380 13 13
F: [+48] 22 380 13 14
E: krzysztof.zajac at artegence.com <mailto:krzysztof.zajac at artegence.com>

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być 
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie 
jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie 
zabronione i może być karalne.
Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do Klientów Artegence, jakakolwiek 
opinia lub porada w niej zawarta podlega odpowiednim warunkom umowy o 
świadczeniu usług na rzecz Klienta przez Artegence.More information about the samba mailing list