[Samba] samba4 as PDC: tsig verify failure

krzysztof.zajac krzysztof.zajac at artegence.com
Fri Nov 23 13:22:26 MST 2012


I've configured samba4 as PDC according to the official HOWTO. Nearly 
everything went well, except that executing command samba_dnsupdate 
results with:
; TSIG error with server: tsig verify failure
Failed nsupdate: 2
Failed update of 21 entries

The whole output is available at:
http://pastebin.com/xrG2KZwZ

It's wired, because domain seems working properly: I can login as 
domain admin, join computers running both windows XP & 7, manage them by 
GPO etc.
I don't know whether it's combined with this issue, but I also noticed 
that files
/usr/local/samba/private/dns.keytab
/usr/local/samba/private/dns
/usr/local/samba/private/dns/${MYREALM}.zone

are missing. I'm using samba's internal DNS serwer. My version on samba 
is 4.0rc5

Thanks beforehand,

Krzysiek

-- 
<legal_blurb>
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
sądowego pod numerem KRS 0000066610
NIP: 521-30-18-541
wysokość kapitału zakładowego: 51 500,00 PLN

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być 
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie 
jesteś adresatem tej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie 
zabronione i może być karalne.  Jeżeli wiadomość ta jest adresowana do 
Klientów Artegence, jakakolwiek opinia lub porada w niej zawarta podlega 
odpowiednim warunkom umowy o świadczeniu usług na rzecz Klienta przez 
Artegence.
</legal_blurb>
More information about the samba mailing list