[Samba] error first logon attempt

Kees van den Bosch / Skool Automatisering kees.van.den.bosch at skool.nl
Wed Nov 16 03:22:25 MST 2011


I am using Samba as a NT domain. But I encounter a problem:

When I successfully joined a windows 7 workstation to my Samba domain, and then set the registry keys for autologon (AutoAdminLogon, DefaultUserName, DefaultDomainName, DefaultPassword and ForceAutoLogon), I get an error after the first logon attempt:

"There are currently no logon servers available to service the logon request"

However, after exact 2 minutes the workstation does login without touching it! After this first login the error never appears again.
How can I solve this error, someone familiar with it?


Server: Centos 5.5 (final)
Samba version: samba3-3.5.11-44.el5 (installed rpm)
Samba log after error:
[2011/11/16 10:30:39.420174, 3] smbd/sec_ctx.c:418(pop_sec_ctx)
 pop_sec_ctx (99, 99) - sec_ctx_stack_ndx = 0
[2011/11/16 10:30:39.420303, 2] ../libcli/auth/credentials.c:307(netlogon_creds_server_check_internal)
 credentials check failed
[2011/11/16 10:30:39.420337, 0] rpc_server/srv_netlog_nt.c:714(_netr_ServerAuthenticate3)
 _netr_ServerAuthenticate3: netlogon_creds_server_check failed. Rejecting auth request from client JOHNDOE-PC machine account JOHNDOE-PC$
[2011/11/16 10:30:39.420377, 3] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:344(free_pipe_context)
 free_pipe_context: destroying talloc pool of size 0
[2011/11/16 10:30:39.420411, 3] smbd/pipes.c:352(pipe_write_andx_done)
Mvgr,
Kees van den Bosch
Skool Automatisering BV________________________________
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail contact met de afzender op te nemen. Meningen in deze boodschap zijn die van de afzender en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Skool B.V. KvK 17194551


More information about the samba mailing list