[Samba] samba ADS and ms licenses

L.P.H. van Belle belle at bazuin.nl
Mon Jun 23 10:17:04 GMT 2008


Hi,
 
a quick question.
 
Im running samba, but i want to use ads for auth.
 
I have 1 windows 2000 ( or 2003 ) available, but without extra licences (
just the default 5 users ) 
 
in my current enviroment im having about 70 users.
 
now my question.
 
I want to install the windows 2000 or 2003 and use only the ADS
install my samba, connect it with the ads of windows.
 
Now its al about, my pc's are going to auth against samba ( ads ) 
do i have licensing problemen with my MS server or not, 
it this legal ?
 
Louis
 


 <http://www.bazuin.nl> 
  _____  

De informatie verzonden in en met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n) en is mogelijk vertrouwelijk van aard. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het is
voorts niet toegestaan deze informatie openbaar te maken, te
verveelvoudigen, te verspreiden en/of aan derden te verstrekken. Bazuin en
Partners staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
The information contained in this e-mail and in any attachments is intended
solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
confidential. The use of this information by others than the named
addressee(s) is not allowed. Moreover, it is not allowed to disclose, copy
or distribute this information. Bazuin en Partners is neither liable for the
proper and complete transmission of the information contained in this
e-mail, nor for any delay in its receipt. 
  _____  More information about the samba mailing list