[Samba] problem with pdbedit logon hours and usrmgr.exe

Hubert Choma hubert.ch at wp.pl
Wed Apr 2 12:38:07 GMT 2008


PLEASE HELP!!

I have got strange problem on samba-3.0.28-0.fc7 with logon hours and 
passwords policies .I use tdbsam backend.
After changing time form winter to summer client's (windows XP) cannot 
login after 8:00AM ( time zone Warszawa/Poland UTC ). Linux and windows 
clients correctly changed time to summer (+1 hour)!!.
Logon hours are set :
 from Monday -to-Friday 8:00 AM to 4:00PM
I use usrmgr.exe form windows NT/2000 to set logon hours.
My samba is PDC and clients use netlogon script .cmd

NET TIME \\SERWER /SET /YES

to set time.
 
But even if time on linux and windows was eg. 8:30 AM they still can't 
login !!!! I used net user /domain command form windows to check logon 
time but it was OK !!!!And after 8:00AM then should normally login and 
work !!!

I have resolved this problem when in usrmgr.exe in logon hours I have 
set from 8:00AM to 7:00AM (-1 hour) and then they can login after 
8:AM!!?? When in usrmgr.exe i set correct hour 8:00AM then cant' login 
after 8:00AM . So why i must turn back time -1 hour in usrmgr.exe when 
really clock on windows and Linux shows correct time ??????!!!


PLEASE HELP!!

C:\Documents and Settings\hubert>net user /domain fujitsu

Nazwa użytkownika         fujitsu
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju             000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne         Tak
Wygasanie konta          Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano      4/2/2008 12:52 PM
Ważność hasła wygasa        7/1/2008 12:52 PM
Hasło może być zmieniane      6/21/2008 12:52 PM
Wymagane jest hasło        Tak
Użytkownik może zmieniać hasło   Tak

Dozwolone stacje robocze      SM17,SM8,SM9
Skrypt logowania          skanery.CMD
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie         Nigdy

Dozwolone godziny logowania    Poniedzialek 8:00 AM - 4:00 PM
                  Wtorek 8:00 AM - 4:00 PM
                  Sroda 8:00 AM - 4:00 PM
                  Czwartek 8:00 AM - 4:00 PM
                  Piatek 8:00 AM - 4:00 PM

Pdbedit -Lv fujitsu
Unix username:    fujitsu
NT username:
Account Flags:    [U     ]
User SID:       S-1-5-21-2794518228-724393910-221713885-2114
Primary Group SID:  S-1-5-21-2794518228-724393910-221713885-513
Full Name:
Home Directory:
HomeDir Drive:
Logon Script:     skanery.CMD
Profile Path:
Domain:        GEODEZJA
Account desc:
Workstations:     SM17,SM8,SM9
Munged dial:
Logon time:      0
Logoff time:     never
Kickoff time:     0
Password last set:  Śr, 02 IV 2008 12:52:38 CEST
Password can change: So, 21 VI 2008 12:52:38 CEST
Password must change: Wt, 01 VII 2008 12:52:38 CEST
Last bad password  : 0
Bad password count : 0
Logon hours     : 000000807F00807F00807F00807F00807F00000000

----------------------------------------------------
Damian Jonak na ringu w obronie pasa Mistrza Świata! 
Już 19 kwietnia w Katowicach. Zobacz więcej - Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%2Fjonak.html&sid=297
More information about the samba mailing list