[Samba] samba becomes unreliable on upgrading to SOlaris 10

S.Barbaresi s.barbaresi at bangor.ac.uk
Tue Oct 24 11:26:14 GMT 2006


Hello,

we've been more than happy with Samba 3.0.22 on our Solaris 9 machines,
but when we upgraded to Solaris 10 users are experiencing a multitude
of XP desktop problems: icons disappear, start menu will hang because a
few items link back to a samba share, many XP windows write delay
problems, the whole desktop will hang. It seems the samba server will stop responding.

Is there anybody out there successfully running Samba 3.0.22/3.0.23c on SOlaris 10 with OpenLDAP as the auth backend (passdb backend = ldapsam:ldap://.... )

I've compiled samba on Solaris 10 with gcc, I'm using open source
libldap, liblber and libiconv. I've also tried Samba 3.0.23c.

Sim

-- 
S.Barbaresi            E-mail: s.barbaresi at bangor.ac.uk
Adeilad Deiniol, UWB       Tel: (44) (0)1248 382403
Ffordd Deiniol          Mob: (44) (0)7788 977167
Bangor, Gwynedd LL57 2UX     URL: www.bangor.ac.uk


-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance
Office. www.bangor.ac.ukMore information about the samba mailing list