[Samba] Samba Breaks with ACLs

S.Barbaresi s.barbaresi at bangor.ac.uk
Wed Nov 1 10:20:40 GMT 2006


>We have a number of files that are user/group writable (permissions 0664). 
>When a user that is someone other than the Unix owner of the file writes to
>it, the permissions switch to 0474 (-r--rwxr--) and an ACL is added with
>this second user getting read/write permission to it.
>
> 
>
Here's my observations: we've upgrade from 3.0.22 to 3.0.23c on Solaris 
10 and we are seeing the
 same problem (we did not see this behaviour with 3.0.22).

Sim

-- 
S.Barbaresi            E-mail: s.barbaresi at bangor.ac.uk
Adeilad Deiniol, UWB       Tel: (44) (0)1248 382403
Ffordd Deiniol          Mob: (44) (0)7788 977167
Bangor, Gwynedd LL57 2UX     URL: www.bangor.ac.uk


-- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Cymru, Bangor. Nid yw Prifysgol Cymru, Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Cymru, Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the University of Wales, Bangor.
The University of Wales, Bangor does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the University of Wales, Bangor Finance
Office. www.bangor.ac.ukMore information about the samba mailing list