[Samba] announce as

mruczek mruczus at nexus.chsh.org
Fri Jan 20 12:30:04 GMT 2006


Yo, i have small problem. I have samba 3.0.21a and i want to samba 
announce as 2003 server nterprise, is it possible ?

mruczek

---
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota,
choć co do pierwszego nie mam pewności."

                    Albert Einstein


More information about the samba mailing list