[Samba] Re: Samba instead of SBS2k+3

Przemyslaw Smiejek smiejek at poczta.onet.pl
Sun Aug 20 16:21:03 GMT 2006


W odpowiedzi na pismo z sobota, 19 sierpnia 2006 16:32 
(autor Henrik Zagerholm 
publikowane na gmane.network.samba.general, 
wasz znak: <BA4EC971-8907-4A20-B8B3-568072238F92 at mac.se>):

> He can use this for some of the policy settings...
> http://wpkg.org/


It's only installer :(

-- 
 Przemyslaw Adam SmiejekMore information about the samba mailing list