[Samba] Out Of office

eric.vannerum at vlafo.be eric.vannerum at vlafo.be
Sat Aug 12 12:33:18 GMT 2006


Ik ben afwezig vanaf  29/07/2006 en ik ben niet eerder terug dan
23/08/2006.

Ik ben met verlof van 31 juli tot en met 22 augustus.
Voor dringende zaken kan je mailen naar helpdesk at vlafo.be.


---------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER :
De personeelsleden van het agentschap doen hun best om in e-mails
betrouwbare informatie te geven. Toch kan niemand rechten doen gelden op
basis van deze inhoud. Als in de e-mail een stellingname voorkomt, is
dat niet noodzakelijk het standpunt van het agentschap. Rechtsgeldige
beslissingen of officiele standpunten worden alleen per brief toegestuurd.


More information about the samba mailing list