[Samba] Hide files.

RBL (Martijn) rbl at rbl.demon.nl
Fri Mar 25 12:43:50 GMT 2005


Hello Samba,
 
I have a question and I can not find it on the web.
 
I have a share and that works fine but there as files in it I want to hide.
(same share as the webserver)
 
I want to hide the *.php files.
 
My question is"How do I do that?"
Subdirs is already hidden but the files in the root/dir of the share not.
 
The conf file is included.
 
Kind regards,
Martijn Zuiderwijk
 
 

-- 
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.308 / Virus Database: 266.8.0 - Release Date: 21-3-2005
 
 *********************************************************************************
* Disclaimer: De in deze e-mail gezonden informatie is uitsluitend bestemd voor *
* de geadresseerde(n) en mag niet door anderen gebruikt worden.         *
* Vermenigvuldiging, verspreiding en openbaarmaking zijn niet toegestaan,    *
* tenzij hiervoor toestemming is gegeven. rbl.demon.nl is niet verantwoordelijk *
* voor de juistheid, volledigheid en tijdige aanlevering van deze e-mail.    *
* Alhoewel rbl.demon.nl haar e-mail continu checkt op bekende virussen kunnen  *
* wij niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade ontstaan door  *
* virussen die op enige wijze met dit bericht zijn verspreid.          *
* Huidig virus data bestand; v4454, datum: 24 Mar 2005             *
* Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met de webmaster       *
* (webmaster at rbl.demon.nl).                           *
* Virus scanning wordt mede mogelijk gemaakt door MailScanner.         *
*********************************************************************************. More information about the samba mailing list