[Samba] Birini Bul

birini_bul at gmx.net birini_bul at gmx.net
Mon Oct 25 20:29:05 GMT 2004


http://www.birinibul.com/?up=213   

 
Birinibul.com nedir?
    Çalýþan, kariyerine önem veren ve iþ hayatýnýn zorluklarý ile 
uðraþýrken bir sevgiliye zaman ayýramayan, yetiþkin kadýnlarý ve erkekleri 
buluþturmak için kurulmuþ bir sitedir.
    Birinibul.com'da, eðiliminize ve isteklerinize uygun üyeleri arayýp 
bulabilir ve onlar ile mesajlaþabilirsiniz.  Üye olma sýrasýnda, 
adýnýz, adresiniz, telefonunuz gibi size özel hiçbir bilgiyi vermeniz 
gerekmiyor. Sadece özelliklerinizi ve aradýðýnýz özellikleri girerek 1 
dakika 
içinde siz de bize katýlabilirsiniz. 
 
http://www.birinibul.com/?up=213

More information about the samba mailing list