[Samba] Warning: Unacceptable file attachment detected

StartPagina MailScanner mailscanner at pagina.nl
Thu Nov 4 08:38:54 GMT 2004


 [ ENGLISH ]

 Our virus detector has just been triggered by a message you sent:-

  To: screensavers at pagina.nl
  Subject: Re: Hi
  Date: Thu Nov  4 09:38:54 2004

 One or more of the attachments are on the list of unacceptable attachments
 for this site and will not have been delivered.

 Consider renaming the files or putting them into a "zip" file to avoid
 this constraint.

 The virus detector said this about the message:

 Report: Executable DOS/Windows programs are dangerous in email (Joke.com)


 Please note that you may be spreading a virus. 

 Unfortunately, the Internet cannot be used safely nowadays without
 the use of a virus scanner. You can download a virus scanner from
 http://tucows.easynet.nl/virus95_default.html.

 We advise you to run a virus scanner on your PC at all times.

 Moreover, make sure your virus scanner retrieves the so-called 'virus
 definition files' from the manufacturer of your virus scanner EVERY
 DAY. In most virus scanners this can be defined within the program.

 Most virus definition files are also available at
 http://tucows.easynet.nl/vdat95.html.

 Please note: some viruses change the sender's address. This e-mail
 may not have been sent by the person listed as the sender.

 [ DUTCH ]

 Onze virusscanner heeft alarm geslagen over een door u verzonden
 e-mailbericht:-

  To: screensavers at pagina.nl
  Subject: Re: Hi
  Date: Thu Nov  4 09:38:54 2004

 Een of meer van de meegezonden bestanden staan op de lijst van niet toelaatbare
 bestanden en zijn niet afgeleverd.

 De virusscanner meldde dit over uw e-mailbericht:
 
 Report: Executable DOS/Windows programs are dangerous in email (Joke.com)


 Houd u er rekening mee dat u mogelijk een virus verspreidt.

 Helaas kan het Internet tegenwoordig niet op veilige wijze worden gebruikt
 zonder een virusscanner. U kunt een virusscanner downloaden van
 http://tucows.easynet.nl/virus95_default.html.

 Wij adviseren u te allen tijde een virusscanner op uw PC te draaien.

 Zorgt u er bovendien voor dat uw virusscanner ELKDE DAG de zogeheten 
 'virusdefinitie-bestanden' ophaalt bij de fabrikant van uw virusscanner.
 Bij de meeste virusscanners kan dit binnen het programma worden opgegeven.

 De meeste virusdefinitie-bestanden zijn ook beschikbaar op
 http://tucows.easynet.nl/vdat95.html.

 Let wel: sommige virussen veranderen het adres van de afzender. Dit  
 e-mailbericht is mogelijk niet gezonden door de persoon die als
 afzender vermeld staat.

-- 
StartPagina MailScanner


More information about the samba mailing list