[Samba] UWAGA!!! Znaleziono wirusa w li¶cie do Ciebie!

janb at kompakt.pl janb at kompakt.pl
Tue Jan 21 12:18:01 GMT 2003


U¿ytkownik janb at kompakt.pl przys³a³ Ci list zawieraj±cy wrusa.
-----------------------------------------------------------
Raport z dezynfekcji:
-----------------------------------------------------------
$AVPANSWER
-----------------------------------------------------------
Ten komunikat zosta³ wys³any równie¿ do: virwarn at kompakt.pl

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: webmaster <webmaster at infostar.com.pl>
Subject: Some questions
Date: Tue, 21 Jan 2003 13:32:34 +0100
Size: 700
Url: http://lists.samba.org/archive/samba/attachments/20030121/7fa47b86/attachment.eml


More information about the samba mailing list