[Samba] UWAGA!!! Znaleziono wirusa w li¶cie do Ciebie!

janb at kompakt.pl janb at kompakt.pl
Thu Jan 16 16:07:00 GMT 2003


U¿ytkownik janb at kompakt.pl przys³a³ Ci list zawieraj±cy wrusa.
-----------------------------------------------------------
Raport z dezynfekcji:
-----------------------------------------------------------
$AVPANSWER
-----------------------------------------------------------
Ten komunikat zosta³ wys³any równie¿ do: virwarn at kompakt.pl

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: OLASA <OLASA at MSN.COM>
Subject: Sos!
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:19:53 +0100
Size: 660
Url: http://lists.samba.org/archive/samba/attachments/20030116/364365f6/attachment.eml


More information about the samba mailing list