[Samba] Znalezniono wirusa w wyslanej przez Ciebie wiadomosci/Virus found in message from you!

vps at jmg.pl vps at jmg.pl
Sun Aug 24 13:23:27 GMT 2003


Nasz system antywirusowy odnalazł następującego wirusa:
Our antivirus system found the following virus:

	I-Worm.Sobig.f

w Twoim liście elektronicznym wysłanym do:
in your email sent to:

-> <cosmo at hmp.com.pl>

Przesyłanie listu zostało wstrzymane!
Delivery of the email was stopped!

Oto nagłówki z Twojej wiadomości:
Here are headers from your email:

------------------------- BEGIN HEADERS -----------------------------
>From <samba at samba.org>
Received: from kuria.kuria.lublin.pl ([212.182.109.33] helo=SEKRABP)
	by mail.imm.org.pl with smtp (Exim 4.12)
	id 19qupv-00072u-00
	for cosmo at hmp.com.pl; Sun, 24 Aug 2003 15:23:15 +0200
From: <samba at samba.org>
To: <cosmo at hmp.com.pl>
Subject: Your details
Date: Sun, 24 Aug 2003 15:23:12 +0200
X-MailScanner: Found to be clean
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="_NextPart_000_0443E4D3"
Message-Id: <E19qupv-00072u-00 at mail.imm.org.pl>
-------------------------- END HEADERS ------------------------------

Pozdrawiam/Bye
			JMG Virus Protection System 2001, 2003, 2003
More information about the samba mailing list