[Samba] Znalezniono wirusa w wyslanej przez Ciebie wiadomosci/Virus found in message from you!

vps at jmg.pl vps at jmg.pl
Fri Aug 22 09:14:52 GMT 2003


Nasz system antywirusowy odnalazł następujące wirusy:
Our antivirus system found following viruses:

	I-Worm.Sobig.f.txt
	I-Worm.Sobig.f

w Twoim liście elektronicznym wysłanym do:
in your email sent to:

-> <cosmo at hmp.com.pl>

Przesyłanie listu zostało wstrzymane!
Delivery of the email was stopped!

Oto nagłówki z Twojej wiadomości:
Here are headers from your email:

------------------------- BEGIN HEADERS -----------------------------
>From <samba at samba.org>
Received: from SEKRABP (kuria.kuria.lublin.pl [212.182.109.33])
	by dark.pcgames.pl (8.12.9/8.12.9) with SMTP id h7M96Q9W013715
	for <cosmo at hmp.com.pl>; Fri, 22 Aug 2003 11:06:34 +0200
Message-Id: <200308220906.h7M96Q9W013715 at dark.pcgames.pl>
From: <samba at samba.org>
To: <cosmo at hmp.com.pl>
Subject: Thank you!
Date: Fri, 22 Aug 2003 11:06:30 +0200
X-MailScanner: Found to be clean
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3 (Normal)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="_NextPart_000_05B062BD"
-------------------------- END HEADERS ------------------------------

Pozdrawiam/Bye
			JMG Virus Protection System 2001, 2003, 2003
More information about the samba mailing list