[Samba] UWAGA!!! Znaleziono wirusa w li¶cie do Ciebie!

jacek.kozlowski at kompakt.pl jacek.kozlowski at kompakt.pl
Fri Oct 4 16:52:54 GMT 2002


U¿ytkownik jacek.kozlowski at kompakt.pl przys³a³ Ci list zawieraj±cy wrusa.
-----------------------------------------------------------
Raport z dezynfekcji:
-----------------------------------------------------------
$AVPANSWER
-----------------------------------------------------------
Ten komunikat zosta³ wys³any równie¿ do: virwarn at kompakt.pl

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: franser <franser at poczta.wp.pl>
Subject: CELLPADDING
Date: Fri, 4 Oct 2002 18:02:03 +0200
Size: 715
Url: http://lists.samba.org/archive/samba/attachments/20021004/fa40a6e4/attachment.eml


More information about the samba mailing list