[Samba] win98 passwords problem - possible solution

Sławek W to-slawek at wp.pl
Fri Jul 26 04:45:02 GMT 2002


try this:

"Windows98 is not able to connect to SAMBA"

http://www.wown.com/j_helmig/w98samba.htm 


it works in my configuration!

s.

-----------------------------------------------------------------------
Kraków, Sopot, Zakopane, Hel - miasto na lato :-)
Zaprasza sieć wakacyjnych serwisów informacyjnych < http://naszemiasto.pl >

More information about the samba mailing list