Niklas Axelsson/vgregion är inte på kontoret.

niklas.axelsson at vgregion.se niklas.axelsson at vgregion.se
Mon Oct 15 18:00:48 GMT 2001


Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m.  2001-10-15 och kommer inte
tillbaka förrän 2001-10-19.

Jag kommer att svara på meddelandet när jag kommer tillbaka.

More information about the samba mailing list