Linux SMBfs cache problem

Jesse Kuang kjx at poboxes.com
Fri Jan 14 08:31:01 GMT 2000


SW4gdGhlIE1TIHdvcmxkLCBpZiBwcm9ncmFtIGtlZXAgdGhlIGZpbGUgb3BlbihuZXZlciBjbG9z
ZSksIHRoZSBtb2QgdGltZS9zaXplIG9mIGZpbGUgbmV2ZXIgZ2V0IGNoYW5nZWQgd2hhdGV2ZXIg
dGhlIHByb2dyYW0gd3JpdGUsIEkndmUgYSBwcm9ncmFtIHJ1bm5pbmcgb24gV2luOTUvV2luOTgv
V2lubnQgdXBkYXRlIHRoZSBmaWxlKGtlZXAgb3Blbi9uZXZlciBjbG9zZSksIHRoZSBzbWJmcyBh
bHdheXMgZ2V0IHRoZSBjYWNoZWQgY29udGVudCBvZiBmaWxlKHVwZGF0ZWQgc2V2ZXJhbCBob3Vy
cyBsYXRlciksIEkgaGFkIHRvIHVtb3VudCB0aGUgc21iZnMgdGhlbiByZW1vdW50IGl0IHRvIGdl
dCB1cGRhdGVkIGNvbnRlbnQgcXVpY2tseSwgd2hpbGUgbmNwZnMgaGFzIG5vIHN1Y2ggcHJvYmxl
bS4gV2luOTUvV2luOTgvV2lubnQncyBNUyBuZXR3b3JrIGZpbGVzeXN0ZW0gd29ya3Mgd2VsbC4N
Cg0KL2tqeA0KMore information about the samba mailing list