RH 6.1 samba 2.0.7pre3 BUG!

Bartlomiej Solarz-Niesluchowski B.Solarz-Niesluchowski at wsisiz.edu.pl
Thu Apr 6 19:49:22 GMT 2000


Hello!

I found (probably) bug in samba 2.0.x (tested 2.06 and 207pre3)
Machine A smb.conf:
encrypt passwords=no
security=user

Machine B smb.conf:
encrypt passwords=no
security=server
password server=machine A

now smbclient \\machineB\share -U user1

If user1 exists both on machine B and A all works but if user1 exists only 
on machine A it simply not work....

Why?

Best Regards
****************************************************************
* Bartlomiej Solarz-Niesluchowski               *
* Administrator WSISiZ                     *
* Motto - nie psuj Win'9x one i bez tego sie psuja....     *
* Jak sobie poscielisz tak sie wyspisz             *
****************************************************************



More information about the samba mailing list