[PATCH] ctdb/ltdbtool: Fix static declarations

Jeremy Allison jra at samba.org
Fri Apr 29 23:00:10 UTC 2016


On Fri, Apr 29, 2016 at 02:02:24PM -0700, Christof Schmitt wrote:
> From 6098c6b239286e84a560b2bae2e75b96f40ccd17 Mon Sep 17 00:00:00 2001
> From: Christof Schmitt <cs at samba.org>
> Date: Tue, 26 Apr 2016 12:15:20 -0700
> Subject: [PATCH] ctdb/ltdbtool: Fix static declarations
> 
> Signed-off-by: Christof Schmitt <cs at samba.org>

LGTM. Pushed !

> ctdb/tools/ltdbtool.c | 25 ++++++++++++++-----------
> 1 file changed, 14 insertions(+), 11 deletions(-)
> 
> diff --git a/ctdb/tools/ltdbtool.c b/ctdb/tools/ltdbtool.c
> index 7ac70e2..2352079 100644
> --- a/ctdb/tools/ltdbtool.c
> +++ b/ctdb/tools/ltdbtool.c
> @@ -302,9 +302,10 @@ ltdb_traverse_fn(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> 	return ctx->fn(tdb, key, val, &hdr.hdr, ctx->state);
> }
> 
> -int ltdb_traverse(TDB_CONTEXT *tdb,
> -		 int (*fn)(TDB_CONTEXT *,TDB_DATA,TDB_DATA,struct ctdb_ltdb_header*,void *),
> -		 void *state, int hsize, bool skip_empty)
> +static int ltdb_traverse(TDB_CONTEXT *tdb,
> +			 int (*fn)(TDB_CONTEXT*, TDB_DATA, TDB_DATA,
> +				  struct ctdb_ltdb_header*, void *),
> +			 void *state, int hsize, bool skip_empty)
> {
> 	struct ltdb_traverse_ctx ctx = {
> 		.fn = fn,
> @@ -318,9 +319,9 @@ int ltdb_traverse(TDB_CONTEXT *tdb,
> 	return (ret < 0) ? ret : (ret - ctx.nempty);
> }
> 
> -int write_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> -		 struct ctdb_ltdb_header* hdr,
> -		 void* write_record_ctx)
> +static int write_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> +			struct ctdb_ltdb_header* hdr,
> +			void* write_record_ctx)
> {
> 	struct write_record_ctx* ctx
> 		= (struct write_record_ctx*)write_record_ctx;
> @@ -347,9 +348,9 @@ int write_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> 	return 0;
> }
> 
> -int dump_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> -		struct ctdb_ltdb_header* hdr,
> -		void* dump_record_ctx)
> +static int dump_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> +		    struct ctdb_ltdb_header* hdr,
> +		    void* dump_record_ctx)
> {
> 	struct dump_record_ctx* ctx = (struct dump_record_ctx*)dump_record_ctx;
> 
> @@ -363,14 +364,16 @@ int dump_record(TDB_CONTEXT* tdb, TDB_DATA key, TDB_DATA val,
> 	return 0;
> }
> 
> -void dump_header_full(struct dump_record_ctx* c, struct ctdb_ltdb_header* h)
> +static void dump_header_full(struct dump_record_ctx* c,
> +			   struct ctdb_ltdb_header* h)
> {
> 	fprintf(c->file, "dmaster: %d\nrsn: %llu\nflags: 0x%X\n",
> 		(int)h->dmaster,
> 		(unsigned long long)h->rsn, h->flags);
> }
> 
> -void print_data_tdbdump(FILE* file, TDB_DATA data) {
> +static void print_data_tdbdump(FILE* file, TDB_DATA data)
> +{
> 	unsigned char *ptr = data.dptr;
> 	fputc('"', file);
> 	while (data.dsize--) {
> -- 
> 1.8.3.1
> More information about the samba-technical mailing list