DNS partitions replication on secondary DC is not full

Daniele Dario d.dario76 at gmail.com
Thu May 10 03:24:45 MDT 2012


Hi Amitay, samba-team,
rising debug level to 5 to see more detail about replication this is
what I see every time replication starts from primary to secondary:

[2012/05/10 08:35:39,
5] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC)
 bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660._msdcs.saitelitalia.local
msDS-hasMasterNCs match on DC=ForestDnsZones,DC=saitelitalia,DC=loc` in
CN=NTDS
Settings,CN=KDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
5] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC)
 bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660._msdcs.saitelitalia.local
msDS-hasMasterNCs match on DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=loc` in
CN=NTDS
Settings,CN=KDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
5] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC)
 bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660._msdcs.saitelitalia.local
msDS-hasMasterNCs match on DC=saitelitalia,DC=localP in CN=NTDS
Settings,CN=KDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
5] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC)
 bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660._msdcs.saitelitalia.local
msDS-hasMasterNCs match on CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=loca` in
CN=NTDS
Settings,CN=KDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
5] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC)
 bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660._msdcs.saitelitalia.local
msDS-hasMasterNCs match on
CN=Schema,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=loh in CN=NTDS
Settings,CN=KDC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
4] ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:584(kccsrv_periodic_schedule)
 kccsrv_periodic_schedule(300) scheduled for: Thu May 10 08:40:39 2012
CEST
[2012/05/10 08:35:39, 5] ../lib/ldb-samba/ldb_wrap.c:68(ldb_wrap_debug)
 ldb: start ldb transaction (nesting: 0)
[2012/05/10 08:35:39, 5] ../lib/ldb-samba/ldb_wrap.c:68(ldb_wrap_debug)
 ldb: replmd_extended_replicated_objects
 
[2012/05/10 08:35:39,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4498(replmd_extended_replicated_objects)
 linked_attributes_count=0
[2012/05/10 08:35:39,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify)
 DRS replication uptodate modify message:
 dn: DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local
 changetype: modify
 replace: replUpToDateVector
 replUpToDateVector::
AgAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8IgAAAAAAAAD1o
  av8KM0BjF
+uErseOEyULwvIWhMvRqISAAAAAAAAIvpcRwEBzQFUyo8f7kptRKEIU32z0VGPQw4AAA

AAAADEhxfdL8bMAZ2UcWixCGNNkfCjHamJKDKVDgAAAAAAABjneCF618wBH7KLeMjtfUaJz/ZrZ4Q
  M4QwlAAAAAAAAgO86HXcuzQE7cFmbOdfHTYPv5V5dB2of7RIAAAAAAAAAOnGIVyjNAdai
+csVAUZP
  pOgdhB8vfT7BEQAAAAAAADKcQ82IGc0B
 -
 replace: repsFrom
 repsFrom::
AQAAAAAAAAATAQAAAAAAAI/xuwUDAAAAu/K7BQMAAAAAAAAA0AAAAEMAAAB0AAAAERE

RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER

ERERERERERERERERERERERERERERERERAAAAAAwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMJQAAAAAAAO/sur3pr

BRDtl5UkzrItmAfsot4yO19RonP9mtnhAzhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAABiZGJhZWNlZi1hY2

U5LTQzMTQtYjY1ZS01NDkzM2FjOGI2NjAuX21zZGNzLnNhaXRlbGl0YWxpYS5sb2NhbAA=
 -
 
 
[2012/05/10 08:35:39, 5] ../lib/ldb-samba/ldb_wrap.c:68(ldb_wrap_debug)
 ldb: commit ldb transaction (nesting: 0)
[2012/05/10 08:35:39,
2] ../source4/dsdb/repl/replicated_objects.c:637(dsdb_replicated_objects_commit)
 Replicated 0 objects (0 linked attributes) for
DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
4] ../source4/dsdb/repl/drepl_out_helpers.c:856(dreplsrv_update_refs_done)
 UpdateRefs OK for
06f11708-b11c-4848-879d-565d72adfaf3._msdcs.saitelitalia.local
DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local
[2012/05/10 08:35:39,
4] ../source4/dsdb/repl/drepl_out_pull.c:160(dreplsrv_pending_op_callback)
 dreplsrv_op_pull_source(WERR_OK) for
DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local

Don't know why messages
from ../source4/dsdb/kcc/kcc_periodic.c:107(check_MasterNC) looks not
correctly displayed.

BTW, what seems wrong to me is that every
time ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify) is called it seems to modify the same record.
After a call I suppose the record should be updated but on next call it
seems the record has not been updated.

Am I wrong?

This happens also for other partitions/zones: 
DC=saitelitalia,DC=local: 
   * [2012/05/10 08:40:40,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify)
     DRS replication uptodate modify message:
     dn: DC=saitelitalia,DC=local
     changetype: modify
     replace: replUpToDateVector
     replUpToDateVector::
AgAAAAAAAAAPAAAAAAAAAIxfrhK7HjhMlC8LyFoTL0bHEgAAAAAAAACIc
      J6zGM0BVMqPH+5KbUShCFN9s9FRj1kOAAAAAAAAAD8lyQ/HzAFW4mwl
+54QS4IUrdAe0X2Ssw4AAA

AAAACAlV7/cRnNAfSdqCa4nL5Hv59a4rdKWJmqDgAAAAAAAIB/ySgZ4MwBLsD5M+nZ
+EieoE5r7Xw
      V0qYOAAAAAAAAgGxrG
+gbzQFQL3FPeeBKQ7rK9nyHsAaKyA4AAAAAAACANtLqZyjNAXUXaVu4yMFA

oXacOxP0EQyRDgAAAAAAAAA4r2y3G80BnZRxaLEIY02R8KMdqYkoMhkOAAAAAAAAgOs0IXrXzAEww
      xtwn+G8TZwsCpm3Xw+Nvw4AAAAAAACAT/yDXijNAR
+yi3jI7X1Gic/2a2eEDOHgJAAAAAAAAADko9
      B3Ls0BbfQcezd1x0KscfKsrty/hIsOAAAAAAAAADLg7qAbzQH8L
+WOUjz/TroDHEPjM9QEYQ4AAAA
      AAACAQknqY/DMATtwWZs518dNg
+/lXl0Hah/eEgAAAAAAAAA6cYhXKM0B1qL5yxUBRk+k6B2EHy99

Pn0OAAAAAAAAgEU5K4kZzQGwoB3on6LOSqyDhZYDb5fgeA4AAAAAAAAAV9KedxnNAQ==
     -
     replace: repsFrom
     repsFrom::
AQAAAAAAAAATAQAAAAAAALzyuwUDAAAA5/O7BQMAAAAAAAAA0AAAAEMAAAB0AAAAERE

RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER

ERERERERERERERERERERERERERERERERAAAAAOAkAAAAAAAAAAAAAAAAAADgJAAAAAAAAO/sur3pr

BRDtl5UkzrItmAfsot4yO19RonP9mtnhAzhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAABiZGJhZWNlZi1hY2

U5LTQzMTQtYjY1ZS01NDkzM2FjOGI2NjAuX21zZGNzLnNhaXRlbGl0YWxpYS5sb2NhbAA=
     -
    CN=Schema,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
   * [2012/05/10 08:40:40,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify)
     DRS replication uptodate modify message:
     dn: CN=Schema,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
     changetype: modify
     replace: replUpToDateVector
     replUpToDateVector::
AgAAAAAAAAAPAAAAAAAAAIxfrhK7HjhMlC8LyFoTL0YVBgAAAAAAAIAeC
      Z+zGM0BVMqPH+5KbUShCFN9s9FRjxUGAAAAAAAAAD8lyQ/HzAFW4mwl
+54QS4IUrdAe0X2SFQYAAA

AAAACAlV7/cRnNAfSdqCa4nL5Hv59a4rdKWJkVBgAAAAAAAIB/ySgZ4MwBLsD5M+nZ
+EieoE5r7Xw

V0hUGAAAAAAAAAAMEHOgbzQFQL3FPeeBKQ7rK9nyHsAaKFQYAAAAAAAAAzWrrZyjNAXUXaVu4yMFA

oXacOxP0EQwVBgAAAAAAAIDOR223G80BnZRxaLEIY02R8KMdqYkoMhUGAAAAAAAAAILNIXrXzAEww
      xtwn+G8TZwsCpm3Xw+NFQYAAAAAAAAA5pSEXijNAR
+yi3jI7X1Gic/2a2eEDOFoDgAAAAAAAADko9
      B3Ls0BbfQcezd1x0KscfKsrty/hBUGAAAAAAAAgMh476AbzQH8L
+WOUjz/TroDHEPjM9QEFQYAAAA
      AAACAQknqY/DMATtwWZs518dNg
+/lXl0Hah8VBgAAAAAAAIDQCYlXKM0B1qL5yxUBRk+k6B2EHy99

PhUGAAAAAAAAANzRK4kZzQGwoB3on6LOSqyDhZYDb5fgFQYAAAAAAACA7WqfdxnNAQ==
     -
     replace: repsFrom
     repsFrom::
AQAAAAAAAAATAQAAAAAAALzyuwUDAAAA6PO7BQMAAAAAAAAA0AAAAEMAAAB0AAAAERE

RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER

ERERERERERERERERERERERERERERERERAAAAAGgOAAAAAAAAAAAAAAAAAABoDgAAAAAAAO/sur3pr

BRDtl5UkzrItmAfsot4yO19RonP9mtnhAzhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAABiZGJhZWNlZi1hY2

U5LTQzMTQtYjY1ZS01NDkzM2FjOGI2NjAuX21zZGNzLnNhaXRlbGl0YWxpYS5sb2NhbAA=
     -
     CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
   * [2012/05/10 08:40:41,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify)
     DRS replication uptodate modify message:
     dn: CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local
     changetype: modify
     replace: replUpToDateVector
     replUpToDateVector::
AgAAAAAAAAAPAAAAAAAAAIxfrhK7HjhMlC8LyFoTL0bOEgAAAAAAAAC1o
      Z+zGM0BVMqPH+5KbUShCFN9s9FRj1oOAAAAAAAAgNW9yQ/HzAFW4mwl
+54QS4IUrdAe0X2Stg4AAA

AAAAAALPf/cRnNAfSdqCa4nL5Hv59a4rdKWJmnDgAAAAAAAAAWYikZ4MwBLsD5M+nZ
+EieoE5r7Xw

V0jMSAAAAAAAAgJmcHOgbzQFQL3FPeeBKQ7rK9nyHsAaKyQ4AAAAAAAAAzWrrZyjNAXUXaVu4yMFA

oXacOxP0EQyQDgAAAAAAAABl4G23G80BnZRxaLEIY02R8KMdqYkoMg0OAAAAAAAAAILNIXrXzAEww
      xtwn+G8TZwsCpm3Xw+Nwg4AAAAAAACAfC2FXijNAR
+yi3jI7X1Gic/2a2eEDOGVIwAAAAAAAIB6PN
      F3Ls0BbfQcezd1x0KscfKsrty/hIwOAAAAAAAAAF8R8KAbzQH8L
+WOUjz/TroDHEPjM9QEYg4AAAA
      AAAAA2eHqY/DMATtwWZs518dNg
+/lXl0Hah/uEgAAAAAAAABnoolXKM0B1qL5yxUBRk+k6B2EHy99

PvsRAAAAAAAAANzRK4kZzQGwoB3on6LOSqyDhZYDb5fgew4AAAAAAACA7WqfdxnNAQ==
     -
     replace: repsFrom
     repsFrom::
AQAAAAAAAAATAQAAAAAAAL3yuwUDAAAA6fO7BQMAAAAAAAAA0AAAAEMAAAB0AAAAERE

RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER

ERERERERERERERERERERERERERERERERAAAAAJUjAAAAAAAAAAAAAAAAAACVIwAAAAAAAO/sur3pr

BRDtl5UkzrItmAfsot4yO19RonP9mtnhAzhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAABiZGJhZWNlZi1hY2

U5LTQzMTQtYjY1ZS01NDkzM2FjOGI2NjAuX21zZGNzLnNhaXRlbGl0YWxpYS5sb2NhbAA=
     -
    DC=ForestDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local
   * [2012/05/10 08:40:38,
4] ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:4332(replmd_replicated_uptodate_modify)
     DRS replication uptodate modify message:
     dn: DC=ForestDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local
     changetype: modify
     replace: replUpToDateVector
     replUpToDateVector::
AgAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADJIgAAAAAAAIBeC
      av8KM0BjF
+uErseOEyULwvIWhMvRm4RAAAAAAAAdoPiTQEBzQFUyo8f7kptRKEIU32z0VGPVg4AAA

AAAACmj8FMLMbMAXUXaVu4yMFAoXacOxP0EQwMEgAAAAAAADAtB223G80BH7KLeMjtfUaJz/ZrZ4Q

M4WMkAAAAAAAAALdyz3cuzQE7cFmbOdfHTYPv5V5dB2of9g4AAAAAAACAo9iHVyjNAQ==
     -
     replace: repsFrom
     repsFrom::
AQAAAAAAAAATAQAAAAAAALvyuwUDAAAA5vO7BQMAAAAAAAAA0AAAAEMAAAB0AAAAERE

RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER

ERERERERERERERERERERERERERERERERAAAAAGMkAAAAAAAAAAAAAAAAAABjJAAAAAAAAO/sur3pr

BRDtl5UkzrItmAfsot4yO19RonP9mtnhAzhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8AAABiZGJhZWNlZi1hY2

U5LTQzMTQtYjY1ZS01NDkzM2FjOGI2NjAuX21zZGNzLnNhaXRlbGl0YWxpYS5sb2NhbAA=
     -
    
Thanks,
Daniele


On Tue, 2012-05-08 at 19:00 +1000, Amitay Isaacs wrote:
> Hi Daniele,
> 
> Thanks for testing the secondary DNS server set up. Most of the
> secondary DNS server issues arise due to the problems of replication
> (more details below). The solution is to fix the replication problems
> for application partitions. Unfortunately, I have not been able to
> spend much time on DNS/Replication work lately.
> 
> Amitay.
> 
> On Tue, May 8, 2012 at 5:48 PM, Daniele Dario <d.dario76 at gmail.com> wrote:
> > On Mon, 2012-05-07 at 16:46 +0200, Daniele Dario wrote:
> >> On Mon, 2012-05-07 at 11:42 +0200, Daniele Dario wrote:
> >> > Hi samba team,
> >> > I've some problems with the dns of the secondary DC.
> >> >
> >> > I have 2 samba4 DCs: kdc01 and kdc02 (respectively Version
> >> > 4.0.0alpha21-GIT-7b55ec2 and Version 4.0.0alpha21-GIT-8026550).
> >> > I have successfully joined the secondary DC and replication seems to be
> >> > working fine.
> >> >
> >> > As said in another thread I see that replication between DNS zones is
> >> > not full:
> >> >
> >> > [root at kdc02:/usr/local/samba/private]# samba-tool dns query kdc01
> >> > _msdcs.saitelitalia.local @ ALL -U administrator
> >> > ...
> >> >  Name=, Records=2, Children=0
> >> >   NS: kdc01.saitelitalia.local. (flags=600000f0, serial=1, ttl=900)
> >> >   SOA: serial=147, refresh=900, retry=600, expire=86400,
> >> > ns=kdc01.saitelitalia.local., email=hostmaster.saitelitalia.local.
> >> > (flags=600000f0, serial=146, ttl=3600)
> >> >  Name=06f11708-b11c-4848-879d-565d72adfaf3, Records=1, Children=0
> >> >   CNAME: kdc02.saitelitalia.local. (flags=f0, serial=284, ttl=900)
> >> >  Name=bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660, Records=1, Children=0
> >> >   CNAME: kdc01.saitelitalia.local. (flags=f0, serial=1, ttl=900)
> >> >  Name=dc, Records=0, Children=2
> >> >  Name=domains, Records=0, Children=1
> >> >  Name=gc, Records=0, Children=2
> >> >  Name=kdc01, Records=1, Children=0
> >> >   NS: 192.168.12.5. (flags=f0, serial=62, ttl=900)
> >> >  Name=pdc, Records=0, Children=1
> >> >
> >> > [root at kdc02:/usr/local/samba/private]# samba-tool dns query kdc02
> >> > _msdcs.saitelitalia.local @ ALL -U administrator
> >> > ...
> >> >  Name=, Records=0, Children=0
> >> >  Name=06f11708-b11c-4848-879d-565d72adfaf3, Records=0, Children=0
> >> >  Name=bdbaecef-ace9-4314-b65e-54933ac8b660, Records=0, Children=0
> >> >  Name=dc, Records=0, Children=2
> >> >  Name=domains, Records=0, Children=1
> >> >  Name=gc, Records=0, Children=2
> >> >  Name=kdc01, Records=0, Children=0
> >> >  Name=pdc, Records=0, Children=1
> >> >
> >> > If I shutdown kdc01, kdc02 is not able to keep things working (no _ldap,
> >> > _kerberos and other records are present in secondary DNS).
> >> >
> >> > samba_dnsupdate --verbose works fine on secondary DC while primary is on
> >> > but if I remove from resolv.conf the address of the primary DC/DNS and
> >> > leave just the address of the secondary DC/DNS it (takes a long time)
> >> > says that all records are missing and when it tries to auth to krb it
> >> > fails (again no _kerberos.udp... record present).
> >> >
> >> > I tried to add these records by hand to see if something goes better but
> >> > if I try to add records on secondary DC, samba-tool fails always saying:
> >> > [root at kdc02:/usr/local/samba/private]# samba-tool dns add kdc02
> >> > saitelitalia.local kdc01 A 192.168.12.5 -U administrator
> >> > ...
> >> > ERROR(runtime): uncaught exception - (1383, 'WERR_INTERNAL_DB_ERROR')
> >> >  File
> >> > "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd/__init__.py",
> >> > line 160, in _run
> >> >   return self.run(*args, **kwargs)
> >> >  File
> >> > "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd/dns.py", line
> >> > 1055, in run
> >> >   None)
> >> >
> >> > while it works fine on primary.
> >> >
> >> > I'm a little bit confused by the error message because
> >> > WERR_INTERNAL_DB_ERROR seems to be related to an error in adding the
> >> > record to the DB but in line 1055 of .../samba/netcmd/dns.py it seems
> >> > that the problem is related to some missing/wrong argument to the update
> >> > record call.
> >> >
> >> > Am I doing something wrong?
> >> >
> >> > I'll be happy to contribute but need to be addressed how.
> >> >
> >> > Thanks,
> >> > Daniele.
> >> >
> >>
> >> After some other tries, I've seen that an update (or for linux boxes
> >> with fixed addresses a delete+add) of records on the zones of the
> >> primary DC/DNS, records have appeared also on secondary DC/DNS.
> >>
> >> Next step I'll try to stop primary DC/DNS to see if secondary keeps the
> >> domain up.
> >>
> >> Daniele.
> >>
> > Just an update to my tests:
> >   1. changed order of nameserver in resolv.conf of secondary DC
> >    (first will be secondary DC itself)
> >   2. run samba_nsupdate --verbose to see which records were missing
> >    on secondary DC
> >   3. updated all records on primary DC/DNS (using W2k3 tools from a
> >    joined WXP box)
> >
> > After that, all records appeared on zones of the secondary DC/DNS and
> > samba_dnsupdate works successfully (because nsupdate does not have to
> > update any record).
> >
> > Any update performed on secondary DC (with nsupdate and/or with
> > samba-tool dns add) will fail.
> >
> > samba-tool dns add kdc02 12.168.192.in-addr.arpa 220 PTR
> > alaska.saitelitalia.local. -U administrator
> > GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
> > GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
> > GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
> > GENSEC backend 'schannel' registered
> > GENSEC backend 'spnego' registered
> > GENSEC backend 'ntlmssp' registered
> > GENSEC backend 'krb5' registered
> > GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
> > Using binding ncacn_ip_tcp:kdc02[,sign]
> > Password for [SAITELITALIA\administrator]:
> > ERROR(runtime): uncaught exception - (1383, 'WERR_INTERNAL_DB_ERROR')
> > File
> > "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd/__init__.py",
> > line 160, in _run
> >  return self.run(*args, **kwargs)
> > File
> > "/usr/local/samba/lib/python2.7/site-packages/samba/netcmd/dns.py", line
> > 1055, in run
> >  None)
> >
> > Using nsupdate -g just tells SERVFAIL but looking in named log I've
> > found
> >
> > database: error: samba_dlz: failed to modify
> > DC=@,DC=12.168.192.in-addr.arpa,CN=MicrosoftDNS,DC=DomainDnsZones,DC=saitelitalia,DC=local - cannot change replicated attribute on partial replica at ../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/repl_meta_data.c:1400
> >
> > So while for "DC=saitelitalia,DC=local"
> > "CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local" and
> > "CN=Schema,CN=Configuration,DC=saitelitalia,DC=local" partitions I have
> > full replica and I'm able to add users groups (I'll try to join a box)
> > on secondary DC and the changes are replicated to primary as well as
> > doing it on primary, DNS partitions appear to be a partial replica and
> > only primary will be able to modify them.
> 
> The main cause for this is the replication not working *correctly* for
> DNS partitions. May be a replication expert can comment on why there
> is an issue with replicating application partitions. The interim fix
> is to *disallow* any updates if we don't have a full Replica of DNS
> partitions. At least that will report correct information to the user.
> 
> > BTW, once samba_dnsupdate --verbose finds all required records on
> > secondary DC/DNS I stopped primary DC/DNS and users have been able to
> > login to the domain, see network shares so krb, ldap and other stuff
> > worked fine.
> >
> > Hope these tests help to solve the problem.
> >
> > Regards,
> > Daniele
> >
> >
More information about the samba-technical mailing list