Samba ln -s help

Hüseyin SUNAR huseyin at medyatakip.com
Wed Jul 4 07:41:08 MDT 2012


Hello,

 

Samba-3.6.3.tar.gz version is uploaded by updating the ports on FreeBSD 8.2.

 

I can reach the files through Windows that I opened to share over Samba.

 

However;

 

The files I mapped on FreeBSD 8 and the upper versions and the samba-3.4 and upper versions are working. But, the links I give in In-s parameter are giving error in access restrictions on Windows. I could not solve the error.

 

P.S.: The maps I gave with In-s through FreeBSD are working on Samba 3 and the previous versions.

 

I am looking forward to receive your solutions about the issue.

 

Sincerely.

 

Hüseyin SUNAR

Bilgi Teknolojileri

MTM Medya Takip Merkezi

 

 <Tel:0212> Tel:0 212 442 30 00

 <http://www.medyatakip.com/> www.medyatakip.com

cid:image001.jpg at 01CA3623.690E71B0

P Daha yeşil bir dünya için lütfen gerekmedikçe çıktı almayınız.

Think green!  Please consider the environment before printing this email.

Bu e-posta mesaj‎ı kiş‏iye özel olup, gizli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer bu e-posta mesaj‎ı size yanlışlıkla ula‏şmışsa, içeriğini hiç bir ş‏ekilde kullanmay‎ını‎z ve ekli dosyaları‎ açmay‎ınız. Bu durumda lütfen e-posta mesaj‎ını‎ kullan‎ıcı‎ya hemen geri gönderiniz ve tüm kopyalar‎ını‎ mesaj kutunuzdan siliniz. Bu e-posta masaj‎ı, hiç bir ‏şekilde, herhangi bir amaç için çoğaltılamaz, yayı‎nlanamaz ve para kar‏‎şılığı‎ satı‎lamaz. Bu e-posta mesaj‎ı virüslere kar‏‎şı anti-virüs sistemleri taraf‎ından taranmış‎‏tı‎r. Ancak yollay‎ı‎cı, bu e-posta mesaj‎ını‎n - virüs koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virüs içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez. 

This message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed , and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the contents and from opening any attachment. In that case, please notify the sender immediately and return the message to the sender, then, delete and destroy all copies. This e-mail message, could not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been swept by anti-virus systems for the presence of computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence.

 __________ ESET Smart Security tarafndan sa𬡮an bilgiler, virs imza veritaban srm: 7269 (20120704) __________

ݬeti ESET Smart Security tarafndan denetlendi.

http://www.nod32.com.tr__________ ESET Smart Security tarafından sağlanan bilgiler, virüs imza veritabanı sürümü: 7269 (20120704) __________

İleti ESET Smart Security tarafından denetlendi.

http://www.nod32.com.tr

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5410 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.samba.org/pipermail/samba-technical/attachments/20120704/da9a5a17/attachment.jpg>


More information about the samba-technical mailing list