S4/AD gpo problem

Anton Löthman takayama123 at hotmail.com
Fri Feb 19 02:28:13 MST 2010


Problem with editing group policys on my s4 AD.
When trying to edit some of the settings (when i press the windows tab, i get this error.
http://img692.imageshack.us/img692/8893/testgo.png
Also when running gpupdate as an administrator    
i get this error

Bearbetningen av grupprincipen misslyckades. Ett misslyckat försök har gjorts at
t läsa filen \\test.local\sysvol\test.local\Policies\{1977E949-B026-4FB5-A89
1-865E3E78C36C}\gpt.ini på en domänkontrollant. Inställningarna för grupprincipe
n kan eventuellt inte tillämpas förrän händelsen har lösts. Det här problemet ka
n vara tillfälligt och kan bero på en eller flera av följande orsaker:
a) Namnmatchningen/nätverksanslutningen till den aktuella domänkontrollanten.
b) Fördröjning i File Replication Service (en fil som har skapats på en annan do
mänkontrollant har inte replikerats till den aktuella domänkontrollanten).
c) DFS-klienten (Distributed File System) är inaktiv.
Datorprincipen kunde inte uppdateras. Följande fel uppstod:

Bearbetningen av grupprincipen misslyckades. Ett misslyckat försök har gjorts at
t läsa filen \\test.local\sysvol\test.local\Policies\{1977E949-B026-4FB5-A89
1-865E3E78C36C}\gpt.ini på en domänkontrollant. Inställningarna för grupprincipe
n kan eventuellt inte tillämpas förrän händelsen har lösts. Det här problemet ka
n vara tillfälligt och kan bero på en eller flera av följande orsaker:
a) Namnmatchningen/nätverksanslutningen till den aktuella domänkontrollanten.
b) Fördröjning i File Replication Service (en fil som har skapats på en annan do
mänkontrollant har inte replikerats till den aktuella domänkontrollanten).
c) DFS-klienten (Distributed File System) är inaktiv.

Om du vill veta mer om felet kan du använda Loggboken eller köra GPRESULT /H GPR
eport.html från kommandoraden om du vill ha ytterligare information om grupprinc
ipresultat.

Hope the swedish wont confuse you. 		 	   		  
_________________________________________________________________
Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft.
https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969


More information about the samba-technical mailing list