Notulen 20070411

Jelmer Vernooij jelmer at samba.org
Wed Apr 25 10:30:10 GMT 2007


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hoi,

Het heeft even geduurd maar hier zijn de notulen van de vorige
vergadering.

Jelmer
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iQCVAwUBRi8tqQy0JeEGD2blAQKUXQP/YY7tVk1vFG/G7bKJ2Qiu3Ezv/zjFJSfO
5shbc/FDfkkVwJkl6W7pQy4+LkvR2gtRIi+dmFkTdehXQOwkcRCWvBD8jjAwkikv
sG3ui4N842EeQNkUQCXCFsdPhm3MwaoYqL9/Fh5b8E6tJ5+WUULOTtVZ/t0AnPoW
Yb+EotxH++0=
=Laj6
-----END PGP SIGNATURE-----

-------------- next part --------------
Vergadering Sysop 2007-04-11 17:15

Aanwezig: Schot, Annelie, Peer, Rieder, Jeroen, Jelmer, Jacob
Afwezig: Bas, Jaap

Notulist: Jelmer

Mededelingen:
Etch is uit!

Grote crash tijdens paasweekend. /dev/sdc is kapot gegaan. 
3 van de 4 schijven uit de serie is kapot gegaan. Peer heeft nieuwe 
schijf gehaald op de garantie. Garantie loopt nog tot 
oktober (2005, 2 jaar). Jacob haalt vervangende schijf bij de MyCom. 

Backups: 
Backups naar natuurkunde werken sinds February niet meer. De constructie 
die daarvoor gebruikt werd was vrij ingewikkeld omdat netwerkdata en opslag 
beveiligd moest zijn omdat de data op een niet door sysop beheerde 
machine opgeslagen wordt.

>> Jaap enters the room

Overleg over een alternatieve oplossing voor de backups. Een 
eigen (trusted) bak bij Informatica neerzetten zou genoeg zijn voor een 
veel simpelere

Peer gaat aan Thomas van Informatica vragen of er in hun serverruimte een 
bak neergezet kan worden. Niels gaat naar de inf serverruimte.

Rieder en Jaap gaan de hardware voor een nieuwe Niels (Peter) uitzoeken en 
voorstel naar Annelie sturen.

Archivering:
Annelie wil graag de email in het bestuursaccount opruimen en bestaande 
email backuppen/archiveren. 

Jacob stelt voor om bestuurXXXX accounts te gebruiken voor het bestuur.

Er is wat onduidelijkheid over wie er precies de archivering van de 
bestuursaccounts uitvoert. 

Jeroen gaat een scriptje schrijven wat sysop elk jaar herinnert aan het 
archiveren van de bestuursaccount.

Snapshots:
Jeroen stelt voor om elk kwartaal een snapshot te maken van alle cie-accounts 
en die eeuwig te bewaren.

Jaap gaat dit aanzetten, iig totdat we uit schrijfruimte lopen.

Commissiebezetting:
Jaap is AIO, gaat z'n activiteiten wat afbouwen.
Peter is bijna afgestuurdeerd
Annelie stopt per september
Jacob stopt per september
Jelmer zit nog zeker een jaar in sysop
Jeroen zit nog zeker een jaar in sysop
Schot zit ws nog wel twee jaar in sysop
Bas is nog wel even in sysop, maar ws minder actief

Misschien nog even verder zoeken naar andere leden. Iemand (Schot en Annelie) 
gaan Rob Franken vragen of hij zin heeft om in sysop te komen.

Vaste taken:

-> zie schots blaadje

Taakverdeling hekavond:

WVTTK:
Peer: 
 * Naam Niels blijft hetzelfde bij verplaatsen naar inf serverhok
 * Schreeuwmail Jeroen meld ook dat cies gemeeld moeten worden over archiveren
 * Jaap draait nog steeds spamassassin? Zou geintegreerd moeten zijn, Jaap 
 gaat controleren
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: notulen-sysop-20070411.sig
Type: application/pgp-signature
Size: 152 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.samba.org/archive/samba-technical/attachments/20070425/56633aeb/notulen-sysop-20070411.bin


More information about the samba-technical mailing list