samba 3.03pre2-1 - smbmount problem

Olaf Frączyk olaf at cbk.poznan.pl
Tue Mar 23 21:11:16 GMT 2004


[ENG] :)
1. Please don't put non-English version first. Nobody will read it, and
won't find the English version below.
2. Don't send directly to particular people unless you are sure they are
directly interested in bug you report. Posting to list is just enough.
3. Sorry, I don't have solution for your problem.

[PL]
1. Proszę nie umieszczaj nie-angielskiej wersji na początku. Nikt tego
nie będzie czytać i nie znajdzie wersji angielskiej poniżej.
2. Nie wysyłaj do poszczególnych osób, chyba że jesteś pewien, że są
bezpośrednio zainteresowani twoim zgłoszeniem błędu. Wysyłanie na listę
jest wystarczające.
3. Przykro mi, nie mam rozwiązania dla Twojego problemu.

Pozdrawiam,

Olaf 
On Tue, 2004-03-23 at 19:17, Slawomir.Ksiazek at pkobp.pl wrote:
> [PL]
> 
> 
> 
> Witam!
> 
> 
> 
>       Z tego co widzę należysz go zespołu Samby, w związku z tym
> kieruję do Ciebie problem jaki ujawnił się po zainstalowaniu samby
> 3.03pre1-2 a z którym nie miałem problemu przy sambie 3.02 a dokładnie
> chodzi o to że polecenie smbmount nie działą prawidłowo gdy chcę ręcznie lub
> też przez autofs'a zamontować zdalny zasób.
> 
> 
> 
> Przykład:
> 
> 
> 
> mount -t smbfs -o username=test,password=test,ro //server/share /test
> zasób zamontuje się lecz 
> 
> 
> 
> /test': Input/output error
> 
> 
> 
> w logu mam komunikat:
> 
> 
> 
> smb_retry: signal failed, error=-3
> 
> smb_verify: command=80, SMB_CMD=71??
> 
> smb_request: tree ID invalid
> 
> smb_request: result -57, setting invalid
> 
> smb_close_socket: still catching keepalives!
> 
> smb_retry: signal failed, error=-3
> 
> smb_verify: command=80, SMB_CMD=71??
> 
> 
> 
> W związku z tym że jestem fanem samby proszę o informacje w tej sprawie.
> Pozdrawiam i dziękuje
> 
> 
> 
> 
> 
> [ENG] :-) I apologize for mistakes ....
> 
> 
> 
> Hi 
> 
> 
> 
>       From this what I see you belong him the team of Samby, I in
> relationship from this direct problem what 3.03 pre1 disclosed after
> installation samba-2 and from which had not problem near samba 3.02 and it
> walks exactly about this that recommendation smbmount does not act correctly
> when I want by autofs'a by hand or also to install remote supply.
> 
> 
> 
> Example:
> 
> 
> 
> mount -t smbfs -o username=test,password=test,ro //server/share /test 
> 
> 
> 
> df >
> 
> 
> 
> /test': Input/output error
> 
> 
> 
> 
> 
> /var/log/messages
> 
> 
> 
> smb_retry: signal failed, error=-3
> 
> smb_verify: command=80, SMB_CMD=71??
> 
> smb_request: tree ID invalid
> 
> smb_request: result -57, setting invalid
> 
> smb_close_socket: still catching keepalives!
> 
> smb_retry: signal failed, error=-3
> 
> smb_verify: command=80, SMB_CMD=71??
> 
> 
> 
> I ask about information. I greet and thank
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Sławek Książek
> 
> 
> 
> 
> 
> yazoo at hacking.pl <mailto:yazoo at hacking.pl> 
> 
> slawomir.ksiazek at pkobp.pl <mailto:slawomir.ksiazek at pkobp.pl> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> More information about the samba-technical mailing list