Das kann unmoeglich sein -Leserbrief-

Johan Gill johane at lysator.liu.se
Sun Jun 13 05:00:41 GMT 2004


Hej!

Detta är ett automatgenererat brev. Tyvärr får jag för mycket skräppost,
varför jag automatiskt raderar all post som inte kommer från kända adresser.
Din adress är inte känd hittills. 
För att jag ändå ska få ditt brev, var vänlig skicka det igen och lägg
till ordet "barbapappa" i ämnesraden. Då kommer det fram, och jag lägger
till din adress i min lista över kända adresser.

This is an automated response. Unfortunately, I get too much junkmail, 
why I automatically delete all mail not from known addresses.
Your address is not hitherto known.
In order to successfully send me the mail, please send it again, adding
the word "barbapappa" in the subject. Then it will reach me, and I will
add your address to my list of known addresses.

MVH / Best regards,

Johan Gill


More information about the samba-technical mailing list