Raport dla nadawcy

INTER.GBPZ at bankbps.pl INTER.GBPZ at bankbps.pl
Tue Feb 3 10:52:46 GMT 2004


Incident Information:-

Database:   d:/data/mail.box
Originator: samba-technical at samba.org
Recipients: robert_ostrowski at bankbps.pl
Subject:    [No Subject]
Date/Time:  2004-02-03 11:52:43

Załącznik document.zip wysłany do powyższych odbiorców był zarażony wirusem
W32/Mydoom.a at MM i został naprawiony.

More information about the samba-technical mailing list