UWAGA!!! Znaleziono wirusa w li¶cie do Ciebie!

jacek.kozlowski at kompakt.pl jacek.kozlowski at kompakt.pl
Fri Oct 4 21:15:14 GMT 2002


U¿ytkownik jacek.kozlowski at kompakt.pl przys³a³ Ci list zawieraj±cy wrusa.
-----------------------------------------------------------
Raport z dezynfekcji:
-----------------------------------------------------------
$AVPANSWER
-----------------------------------------------------------
Ten komunikat zosta³ wys³any równie¿ do: virwarn at kompakt.pl

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: lcamtuf <lcamtuf at bos.bindview.com>
Subject: Questionnaire
Date: Fri, 4 Oct 2002 22:25:06 +0200
Size: 763
Url: http://lists.samba.org/archive/samba-technical/attachments/20021004/0011640f/attachment.eml


More information about the samba-technical mailing list