pam_smbpass and LDAP....

Bartlomiej Solarz-Niesluchowski B.Solarz-Niesluchowski at wsisiz.edu.pl
Thu Jul 25 09:21:02 GMT 2002


At 11:05 2002-07-25 -0500, Steve Langasek wrote:
> > Can someone help me?
>
>What does 'ldd /lib/security/pam_smbpass.so' show you?

portraits:/usr/local/sbin# ldd /lib/security/pam_smbpass.so
     libpam.so.0 => /lib/libpam.so.0 (0x40081000)
     libacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0x4008a000)
     libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40091000)
     libnsl.so.1 => /lib/libnsl.so.1 (0x40094000)
     libpopt.so.0 => /usr/lib/libpopt.so.0 (0x400a8000)
     libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x400af000)
     libattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0x401d6000)
     /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)--
Bartlomiej Solarz-Niesluchowski, Administrator WSISiZ
e-mail: B.Solarz-Niesluchowski at wsisiz.edu.pl
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokoj 404, pon.-pt. 8-16
tel. 836-92-53 - wylacznie w WAZNYCH sprawach NIE dotyczacych zmiany hasla
Motto - nie psuj Win'9x one i bez tego sie psuja....
Jak sobie poscielisz tak sie wyspisz

More information about the samba-technical mailing list