pam_smbpass.so

Bartlomiej Solarz-Niesluchowski B.Solarz-Niesluchowski at wsisiz.edu.pl
Mon Feb 11 10:04:06 GMT 2002


Hello!

I try to upgrade from 2.2.1a to 2.2.3a and discover problem:

Feb 11 18:49:23 oceanic ftpd[9734]: PAM unable to 
dlopen(/lib/security/pam_smbpass.so)
Feb 11 18:49:23 oceanic ftpd[9734]: PAM [dlerror: 
/lib/security/pam_smbpass.so: undefined symbol: get_interfaces]
Feb 11 18:49:23 oceanic ftpd[9734]: PAM adding faulty module: 
/lib/security/pam_smbpass.so

It seems that there was problems in compiling.

Packaging is from RH 72 (modified by me)


--
Bartlomiej Solarz-Niesluchowski, Administrator WSISiZ
e-mail: B.Solarz-Niesluchowski at wsisiz.edu.pl
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokoj 404, pon.-pt. 8-16
tel. 836-92-53 - wylacznie w WAZNYCH sprawach NIE dotyczacych zmiany hasla
Motto - nie psuj Win'9x one i bez tego sie psuja....
Jak sobie poscielisz tak sie wyspisz

More information about the samba-technical mailing list