[Fwd: Problem: Samba with HSM]

Hubertus Krogmann hubi at paderlinx.de
Thu Nov 18 15:15:20 GMT 1999


-- 
Hubertus Krogmann         PaderLinx Neue Informationsmedien
GmbH
Email: hubertus.krogmann at paderlinx.de
Tel.: 05251-8994-0    Fax: 05251-8994-20     WWW:
www.paderlinx.de
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Hubertus Krogmann <hubi at paderlinx.de>
Subject: Problem: Samba with HSM
Date: Thu, 18 Nov 1999 12:57:32 +0000
Size: 2272
Url: http://lists.samba.org/archive/samba-technical/attachments/19991118/a834a9d3/attachment.eml


More information about the samba-technical mailing list