Sell NI-MH battery

wei wei at samba.org
Wed Jun 4 05:30:51 GMT 2003


Dear All 

We can provide all kinds of NI-MH battery for you .Shenzhen High Power Technology CO., Ltd specializes in designing, manufacturing and marketing environment-friendly rechargeable battery-----Nickel Metal Hydride (Ni-MH) battery which is widely used in mobile phone, digital camera,cordless phone, R/C toys, emergency light, MP3 players, PDAs,power tools etc.

Type	Model	Size	capacity (mAh)
A	HFR-28A1000	2/3A	1000
	HFR-43A1700	4/5A	1700
	HFR-43A1800	4/5A	1800
	HFR-50A2000	A	2000
	HFR-50A2200	A	2200
	HFR-67A2800	7/5A	2800
	HFR-67A3300	7/5A	3300
AA	HFR-28AA650	2/3AA	650
	HFR-28AA750	2/3AA	750
	HFR-43AA1100	4/5AA	1100
	HFR-43AA1200	4/5AA	1200
	HFR-49AA1300	AA	1300
	HFR-49AA1500	AA	1500
	HFR-50AAJ1600	AA	1600
	HFR-50AAJ1800	AA	1800
	HFR-50AAJ2000	AA	2000
AAA	HFR-11AAA80	1/4AAA	80
	HFR-15AAA120	1/3AAA	120
	HFR-20AAA200	1/2AAA	200
	HFR-28AAA300	2/3AAA	300
	HFR-35AAA400	4/5AAA	400
	HFR-43AAA600	AAA	600
	HFR-44AAAJ650	AAA	650
	HFR-44AAA650	AAA	650
	HFR-50AAA700	L-AAA	700
	HFR-50AAA750	L-AAA	750
	HFR-67AAA900	LL-AAA	900
	HFR-67AAA950	LL-AAA	950
AAAA	HFR-38AAAA270	38AAAA	270
	HFR-51AAAA400	51AAAA	400
	HFR-66AAAA550	66AAAA	550
SC	HFR-43SC3000	SC	3000
C	HFR-50C4000	C	4000
D	HFR-60D8000	D	8000
F	HFR-90F11000	F	11000
Prismatic Cell Series			
HF	HFR-29F4-400	29F4-400	400
	HFR-35F5-500	35F5-500	500
	HFR-35JF5-700	35JF5-700	700
	HFR-39JF5-850	39JF5-850	850
	HFR-48F6-750	48F6-750	750
	HFR-67F8-1100	67F8-1100	1100

we accept OEM/ODM .Thanks & very much .

This is a automatic mail system if It interrupt I am sorry . and please cancel it .

Best regards

Sam 

E-mail : samwei at vip.sina.com

Shenzhen High Power Technology CO., Ltd 
ADD£ºBldg A2,Luoshan Industrial Zone,Shanxia,Pinghu,Longgang,Shenzhen,Guangdong,China.
TEL£º(86 755)84652098 84652068 84652238  FAX£º(86 755)84651866 84652298
¹©Ó¦µç³Ø--ÄøÇâ¿É³äµç³Ø
Dear All

ÄúºÃ£¡

ÎÒ¹«Ë¾ÊÇλÓÚÉîÛÚ¾­¼ÃÌØÇøƽºþÕò£¬×Ô2001Äê5ÔÂ1ÈÕ´´Á¢ÒÔÀ´£¬ÒÑ·¢Õ¹³ÉΪÖйú×î´óµÄרҵÄøÇâ¿É³äµç³ØµÄÉú²ú»ùµØÖ®Ò»¡£½¨³É¹úÄÚÁìÏȵÄ×Ô¶¯»¯Éú²úÏߣ¬Éú²úÄÜÁ¦´ï300ÍòÖ»/Ô£¬²úÆ·°Ù·ÖÖ®ÎåÊ®ÒÔÉÏÏúÍùÈÕ±¾¡¢Å·ÃÀ¼°¶«ÄÏÑǵȹú¼ÒºÍµØÇø¡£
  ¹«Ë¾Õ¼µØ9000ƽ·½Ã×£¬ÏÖÓи÷Àà¼Ó¹¤É豸300ÓàÌס£ÏÖÓÐÔÚÖ°Ö°¹¤400ÓàÈË£¬ÆäÖÐרҵ¼¼ÊõÈËÔ±30ÈË£¬Óɲ©Ê¿¡¢×ÊÉîµç»¯Ñ§Ñо¿Ô±¡¢Ë¶Ê¿ºÍ±¾¿ÆÉú×é³É¡£

ÎÒÃÇÄÜÌṩÏÂÁи÷ÖÖÐͺŵÄÄøÇâµç³Ø£¨NI-MH BATTERY ):


Type	Model	Size	capacity (mAh)
A	HFR-28A1000	2/3A	1000
	HFR-43A1700	4/5A	1700
	HFR-43A1800	4/5A	1800
	HFR-50A2000	A	2000
	HFR-50A2200	A	2200
	HFR-67A2800	7/5A	2800
	HFR-67A3300	7/5A	3300
AA	HFR-28AA650	2/3AA	650
	HFR-28AA750	2/3AA	750
	HFR-43AA1100	4/5AA	1100
	HFR-43AA1200	4/5AA	1200
	HFR-49AA1300	AA	1300
	HFR-49AA1500	AA	1500
	HFR-50AAJ1600	AA	1600
	HFR-50AAJ1800	AA	1800
	HFR-50AAJ2000	AA	2000
AAA	HFR-11AAA80	1/4AAA	80
	HFR-15AAA120	1/3AAA	120
	HFR-20AAA200	1/2AAA	200
	HFR-28AAA300	2/3AAA	300
	HFR-35AAA400	4/5AAA	400
	HFR-43AAA600	AAA	600
	HFR-44AAAJ650	AAA	650
	HFR-44AAA650	AAA	650
	HFR-50AAA700	L-AAA	700
	HFR-50AAA750	L-AAA	750
	HFR-67AAA900	LL-AAA	900
	HFR-67AAA950	LL-AAA	950
AAAA	HFR-38AAAA270	38AAAA	270
	HFR-51AAAA400	51AAAA	400
	HFR-66AAAA550	66AAAA	550
SC	HFR-43SC3000	SC	3000
C	HFR-50C4000	C	4000
D	HFR-60D8000	D	8000
F	HFR-90F11000	F	11000
HF	HFR-29F4-400	29F4-400	400
	HFR-35F5-500	35F5-500	500
	HFR-35JF5-700	35JF5-700	700
	HFR-39JF5-850	39JF5-850	850
	HFR-48F6-750	48F6-750	750
	HFR-67F8-1100	67F8-1100	1100

»¶Ó­ÄãµÄ×Éѯ£¡

Êг¡²¿£ºÎ¤ÏÈÉú

E-mail :samwei at vip.sina.com

ÉîÛÚÊкÀÅô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 
¹«Ë¾µØÖ·£ºÖйúÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøƽºþÕòÂÞɽ¹¤ÒµÇøA2¶° 
µç»°£º0755-84652098 ´«Õ棺0755-84651866   

----------------------------------------------------
  DEMO°æ±¾·¢ËÍ  
----------------------------------------------------

More information about the samba-docs mailing list